Przekazujemy Państwu informacje na dzień 4 kwietnia (godz. 16.00) związane z zagrożeniem nowym koronawirusem SARS-CoV-2 w Bytomiu. Dane pochodzą z Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bytomiu oraz Szpitala Specjalistycznego nr 1 w Bytomiu.


1. Liczba osób objętych kwarantanną – 137 osób z Bytomia;

2. Liczba hospitalizowanych osób z powodu podejrzenia zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 w Szpitalu Specjalistycznym nr 1 (oddział zakaźny) – 12 osób (w tym 3 osoby z Bytomia);

3. Liczba osób pozostających pod nadzorem epidemiologicznym – 238 osób z Bytomia;

4. Liczba osób, u których potwierdzono wynik dodatni - 42 osoby z Bytomia.