Aż 60 zgłoszeń projektów wpłynęło do tej pory do Urzędu Miejskiego w ramach naboru uzupełniającego do Gminnego Programu Rewitalizacji.

 
Choć czas na zgłaszanie fiszek projektowych przez podmioty zewnętrzne mija 1 lipca, już dziś wiadomo, że wspólnoty mieszkaniowe, instytucje kulturalne i stowarzyszenia chętnie odpowiedziały na zaproszenie do udziału w naborze uzupełniającym do GPR. Fiszki projektowe można składać jeszcze do poniedziałku, 1 lipca.
 
Swoje pomysły na poprawę wizerunku centrum Bytomia zgłosiły dotychczas przede wszystkim wspólnoty mieszkaniowe, ale nie brak też fiszek złożonych przez instytucje kulturalne czy stowarzyszenia  - mówił zastępca prezydenta Michał Bieda, podczas posiedzenia zespołu ds. wdrażania GPR. 
 
Zgłoszone projekty rewitalizacyjne związane są z poprawą dbałości o estetykę przestrzeni miejskiej i rewitalizacją Śródmieścia. Wśród pomysłów na  zmianę oblicza ścisłego centrum wymieniane są remonty kamienic m.in. przy takich ulicach, jak  Jagiellońska, Mickiewicza, Konopnickiej, Rycerskiej, Prusa, Korfantego, Webera czy Gliwickiej. Choć zdecydowana większość fiszek dotyczy remontów kamienic, nie brak też pomysłów na zagospodarowanie podwórek i rewaloryzację zieleni.

Trwają prace nad przedsięwzięciami rewitalizacyjnymi, które przygotowują również jednostki miejskie. Uzupełnią one niejako propozycje złożone przez prywatne podmioty - mówi wiceprezydent Michał Bieda.  

Swoje pomysły zgłosiły m.in. Muzeum Górnośląskie oraz KS Skarpa Bytom, która  realizuje I etap projektu  „Uratowanie przed rozbiórką i rewitalizacja zespołu dawnej kopalni Rozbark wpisanej do rejestru zabytków nieruchomych województwa śląskiego poprzez utworzenie unikatowego w skali kraju Centrum sportów wspinaczkowych i siłowych w Bytomiu przy ul. Chorzowskiej”.
 
Zgłoszone przedsięwzięcia rewitalizacyjne będą weryfikowane, a następnie konsultowane także przez Urząd Marszałkowski czyli instytucję zarządzającą środkami unijnymi. Projekty, które zostaną zakwalifikowane do realizacji będą wdrażane do 2023 r.